Regupalem (REG) Railway Station

BZA-RGDA Passenger Train

COA-VSKP PSG Train

VSKP-BZA-PAS Train

RVD-VSKP Passenger Train

BZA-VSKP-PAS Train

VSKP-COA PSG Train

VSKP-TUNI Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Narasingapal (NASP) Gullipadu (GLU) Bayyavaram (BVM) Kasim Kota (KSK) Narsipatnam (NRP) Anakapalle (AKP) Tuni (TUNI) Thadi (THY) Hamsavaram (HVM) Duvvada (DVD)