Hamsavaram (HVM) Railway Station

BZA-RGDA Passenger Train

COA-VSKP PSG Train

VSKP-BZA-PAS Train

RVD-VSKP Passenger Train

BZA-VSKP-PAS Train

VSKP-COA PSG Train

TUNI-RJY Train

RGDA-BZA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Tuni (TUNI) Annavaram (ANV) Durgada Gate (DGDG) Gullipadu (GLU) Gollaprolu (GLP) Pithapuram (PAP) Nemam (NEM) Regupalem (REG) Kakinada Tow (CCT) Narsipatnam (NRP)