Annavaram (ANV) Railway Station

TPTY BSP Express Train

TPTY PURI Express Train

BSP TPTY Express Train

PURI TPTY Express Train

BZA-RGDA Passenger Train

HYB VSKP GOD Train

SC VSKP AC Weekly Train

MTM-VSKP Passenger Train

SC BBS VISAK Train

KCG VSKP Train

COA-VSKP PSG Train

HWH HYB EAST Train

TPTY VSKP TI Train

VSKP SC JANM Train

VSKP GNT SIM Train

BZA VSKP RA Train

MAS HWH MAIL Train

SBC BBS Passenger Train

KZJ VSKP Link Train

DHANBAD AL Train

ALLEPY DHANB Train

VSKP-BZA-PAS Train

RVD-VSKP Passenger Train

VSKP BZA RAT Train

BZA-VSKP-PAS Train

GNT VSKP SIM Train

BBS SBC Passenger Train

VSKP TPTY TI Train

HWH MAS MAIL Train

VSKP KZJ Link Train

SC VSKP JANM Train

BBS SC VISAK Train

VSKP HYB GOD Train

VSKP-COA PSG Train

VSKP SC Superfast Train

VSKP MAS Weekly Train

HYB HWH EAST Train

TUNI-RJY Train

VSKP-MTM Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Durgada Gate (DGDG) Hamsavaram (HVM) Tuni (TUNI) Gollaprolu (GLP) Pithapuram (PAP) Nemam (NEM) Gullipadu (GLU) Samalkot Junction (SLO) Kakinada Tow (CCT) Gudaparti (GDPT)