Narasingapal (NASP) Railway Station

BZA-RGDA Passenger Train

COA-VSKP PSG Train

MAS VSKP Superfast Train

VSKP-BZA-PAS Train

RVD-VSKP Passenger Train

BZA-VSKP-PAS Train

VSKP-COA PSG Train

VSKP-TUNI Passenger Train

VSKP MAS Superfast Train

RGDA-BZA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Bayyavaram (BVM) Kasim Kota (KSK) Regupalem (REG) Anakapalle (AKP) Thadi (THY) Narsipatnam (NRP) Duvvada (DVD) Gullipadu (GLU) Visakhapatna (VSKP) Gangavaram (GVMH)