Mustabada (MBD) Railway Station

BZA-RJY Passenger Train

PUSHPULL Train

RGDA-BZA Passenger Train

BZA-VSKP-PAS Train

COA-BZA-GNT Train

TPTY-COA Passenger Train

COA-TPTY Passenger Train

VSKP-BZA-PAS Train

COA Passenger Train

PUSHPULL Train

EE Passenger Train

BZA-RGDA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Nidamanuru (NDM) Ramavarappad (RMV) Gannavaram (GWM) Vijaywada Junction (BZA) Tenneru Halt (TNRU) Pedda Avutap (PAVP) New West Blo (NWBV) Sitanagaram (SNM) Krishana Can (KCC) Kolanukonda (KAQ)