Ramavarappad (RMV) Railway Station

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

BZA-MTM Passenger Train

Passenger Train

GNT Passenger Train

BVRM Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

PASS Dmu Train

GNT Passenger Train

NS Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Nearby Railway Stations
Vijaywada Junction (BZA) Nidamanuru (NDM) Mustabada (MBD) New West Blo (NWBV) Sitanagaram (SNM) Krishana Can (KCC) Kolanukonda (KAQ) Gannavaram (GWM) Rayanapadu (RYP) Peddavadlapu (PVD)