Krishana Can (KCC) Railway Station

PUSHPULL Train

YPR-BZA Passenger Train

BZA-GDR Passenger Train

Passenger Train

PUSHPULL Train

BZA-UBL Passenger Train

PUSHPULL Train

PUSHPULL Train

GNT VSKP SIM Train

Passenger Train

BZA-TEL Train

BVRM Passenger Train

GNT Passenger Train

TPTY-COA Passenger Train

Passenger Train

PUSHPULL Train

GNT-BZA Train

VSKP GNT SIM Train

PUSHPULL Train

Passenger Train

COA-TPTY Passenger Train

BZA-GNT Train

NS Passenger Train

PUSHPULL Train

UBL-BZA Passenger Train

GNT Passenger Train

Passenger Train

TEL-BZA Train

PUSHPULL Train

BZA-TEL Train

SC GNT GOLCO Train

BZA-YPR Passenger Train

BZAPASS Train

Passenger Train

GNT-BZA Train

Nearby Railway Stations
Sitanagaram (SNM) Kolanukonda (KAQ) Vijaywada Junction (BZA) Mangala Giri (MAG) Peddavadlapu (PVD) New West Blo (NWBV) Ramavarappad (RMV) Chiluvur (CLVR) Rayanapadu (RYP) Nidamanuru (NDM)