Nidamanuru (NDM) Railway Station

Passenger Train

Passenger Train

BZA-MTM Passenger Train

Passenger Train

BVRM Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

GNT Passenger Train

PASS Dmu Train

NS Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Nearby Railway Stations
Ramavarappad (RMV) Mustabada (MBD) Vijaywada Junction (BZA) Gannavaram (GWM) Tenneru Halt (TNRU) New West Blo (NWBV) Sitanagaram (SNM) Krishana Can (KCC) Kolanukonda (KAQ) Pedda Avutap (PAVP)