Sitanagaram (SNM) Railway Station

VSKP-DURG Passenger Train

VSKP-R Passenger Train

RGDA-VSKP Passenger Train

DURG-VSKP Passenger Train

VSKP-KRPU Passenger Train

KRPU-VSKP Passenger Train

BZA-RGDA Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

R-VSKP Passenger Train

VSKP-RGDA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Krishana Can (KCC) Vijaywada Junction (BZA) Kolanukonda (KAQ) New West Blo (NWBV) Mangala Giri (MAG) Ramavarappad (RMV) Peddavadlapu (PVD) Rayanapadu (RYP) Nidamanuru (NDM) Chiluvur (CLVR)