Passenger Train (77205)

Narasapur

West Godavari, Andhra Pradesh

Palakollu

West Godavari, Andhra Pradesh

Lankalakoder

West Godavari, Andhra Pradesh

Viravasaram

West Godavari, Andhra Pradesh

Srungavruksh

West Godavari, Andhra Pradesh

Pennada Agra

West Godavari, Andhra Pradesh

Bhimavaram Junction

West Godavari, Andhra Pradesh

Bhimavaram T

West Godavari, Andhra Pradesh