Srungavruksh (SGKM) Railway Station

NS Passenger Train

Passenger Train

GNT Passenger Train

Passenger Train

NS Passenger Train

Passenger Train

GNT Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

NS Passenger Train

NS Passenger Train

BVRM/VSKP Passenger Train

Nearby Railway Stations
Pennada Agra (PAGM) Viravasaram (VVM) Vendra Halt (VND) Bhimavaram T (BVRT) Bhimavaram Junction (BVRM) Lankalakoder (LKDU) Chinta Parru (CTPR) Manchili (MCLE) Palakollu (PKO) Undi (UNDI)