Bhimavaram Junction (BVRM) Railway Station

BVRM/VSKP Passenger Train

MTM-VSKP Passenger Train

NS QLN Train

NS Passenger Train

VSKP-MTM Passenger Train

EXPRESS Train

NDD Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

GNT Passenger Train

Passenger Train

HYB NS Express Train

Passenger Train

BVRM Passenger Train

Passenger Train

NSL NS Express Train

NSL NS Express Train

NS Passenger Train

Passenger Train

VSKP LINK Express Train

NS NSL Express Train

NS NSL Express Train

Passenger Train

QLN NS Train

EXP Express Train

GNT Passenger Train

Passenger Train

BVRM Passenger Train

RJY Passenger Train

GDV Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

Passenger Train

EXP Express Train

Passenger Train

NS HYB Express Train

Passenger Train

NS Passenger Train

Passenger Train

NS Passenger Train

Passenger Train

Nearby Railway Stations
Bhimavaram T (BVRT) Pennada Agra (PAGM) Undi (UNDI) Srungavruksh (SGKM) Vendra Halt (VND) Viravasaram (VVM) Cherukuvada (CKV) Manchili (MCLE) Akividu (AKVD) Lankalakoder (LKDU)