Best Top Rated Historical places in Agra, Uttar Pradesh

1

Taj Mahal

Dharmapuri, Forest Colony, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001, India.
2

Agra Fort

Agra Fort, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282003, India.
3

Itmad-ud-Daula

Moti Bagh, Agra, Uttar Pradesh 282006, India.
4

Chini Ka Rauza

Katra Wazir Khan, Agra, Uttar Pradesh 282006, India.
5

Tomb of Mariam-UZ-Zamani

6W8V+43Q, Mathura Rd, near Pathwari Mandir, Kailash Mode, Sikandra, Agra, Bainpur Mustkil, Uttar Pradesh 282007, India.
6

Jahangir Palace

52HF+37V, Rakabganj, Fort, Agra, Uttar Pradesh 282003, India.
7

The Shish Mahal (The Glass Palace)

52HF+F7X, Agra Fort, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282003, India.
8

Gyarah Sidhi

52HM+QG9, Nagla Devjit, Agra, Uttar Pradesh 282006, India.
9

Raja Jaswant Singh Chhatri

627M+PHF, Kailash Nagar, Rajwara, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh 282004, India.
10

Jahan Ara Pavilion

52HF+FCC, Agra Fort, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282003, India.
11

Battish Khamba

625P+3XQ, Ram Bagh, Agra, Uttar Pradesh 282006, India.
12

Pachisi court - main hall of the Musamman Burj

52HF+GCC, Agra Fort, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282003, India.