FM-UR Demu Train (77631)

Falaknuma

Hyderabad, Telangana

Npa Sivaramp

K.V.Rangareddy, Telangana

Budvel

K.V.Rangareddy, Telangana

Umdanagar

K.V.Rangareddy, Telangana