Budvel (BDVL) Railway Station

SC-UR Demu Train

GNT Passenger Train

UR-FM Demu Train

KCG-RC Passenger Train

SC KRNT TUNG Train

MBNR-KCG Demu Train

GNT-KCG Passenger Train

FM-UR Demu Train

UR-FM Demu Train

PASSENGER Train

SC Passenger Train

BDHN-MBNR Passenger Train

FM-UR Demu Train

MBNR Passenger Train

UR-FM Demu Train

GTL-KCG-PASS Train

FM-UR Demu Train

KCG-GNT Passenger Train

UR-FM Demu Train

MBNR-KCG Passenger Train

FM-UR Demu Train

UR-SC Demu Train

MBNR-MZL Passenger Train

KRNT Passenger Train

FM-UR Demu Train

UR-FM Demu Train

FM-UR Demu Train

KCG Passenger Train

RC-KCG Demu Train

KCG-MBNR Demu Train

UR-SC Demu Train

Nearby Railway Stations
Rajendranaga (RJQ) Npa Sivaramp (NSVP) Umdanagar (UR) Falaknuma (FM) Huppuguda (HPG) Hyderabad Deccan (HYB) Lakdi Ka Pul (LKPL) Farhantnagar (FRH) Khairatabad (KQD) Himayatnagar (HEM)