Sivungaon (SVN) Railway Station

NED-HYB Passenger Train

NZB PUNE Passenger Train

HYB-PBN Passenger Train

MED Passenger Train

NED Passenger Train

PUNE NZB Passenger Train

MMR Passenger Train

NZB PVR Passenger Train

MMR-KCG- Passenger Train

NZB Passenger Train

NED Passenger Train

PVR NZB Passenger Train

Nearby Railway Stations
Shelgaon Halt (SLGH) Mudkhed Junction (MUE) Jambhali Halt (JMBL) Bimbari (BMBE) Mugat (MGC) Pathrad Halt (PARD) Bhokar (BOKR) Bolsa (BLSA) Nanded (NED) Karkheli (KEK)