Shelgaon Halt (SLGH) Railway Station

HYB-PBN Passenger Train

MED Passenger Train

NED Passenger Train

PUNE NZB Passenger Train

MMR Passenger Train

NZB PVR Passenger Train

MMR-KCG- Passenger Train

NZB Passenger Train

NED Passenger Train

PVR NZB Passenger Train

Nearby Railway Stations
Sivungaon (SVN) Jambhali Halt (JMBL) Bimbari (BMBE) Mudkhed Junction (MUE) Bolsa (BLSA) Bhokar (BOKR) Mugat (MGC) Karkheli (KEK) Pathrad Halt (PARD) Nanded (NED)