Shahabad Mar (SHDM) Railway Station

JAT MURI TA Train

TATA MURI Train

UMB-KKDE Memu Train

JHELUM Express Train

UMB-DLI Memu Train

PNP-UMB Passenger Train

UNCHAHAR Express Train

UMB-KKDE Passenger Train

AMRITSAR Express Train

HIMALAYAN QU Train

KKDE-UMB Passenger Train

UMB-KKDE Passenger Train

KKDE-UMB Passenger Train

ASR CSMT Express Train

UMB-KKDE Passenger Train

UNCHAHAR Express Train

KKDE-UMB Passenger Train

HIMALAYAN QU Train

PNP-UMB Memu Train

DLI-KLK Passenger Train

UMB-PNP Passenger Train

PNP-UMB Memu Train

KKDE-UMB Memu Train

Nearby Railway Stations
Dhola Majra (DHMZ) Mohri (MOY) Kesri (KES) Dukheri (DOKY) Tandwal (TDW) Dhoda Kheri (DHKR) Barara (RAA) Kurukshetra (KKDE) Thanesar Cit (TNDE) Pilkhani (PKY)