Dhola Majra (DHMZ) Railway Station

UMB-KKDE Memu Train

UMB-DLI Memu Train

PNP-UMB Passenger Train

UMB-KKDE Passenger Train

KKDE-UMB Passenger Train

UMB-KKDE Passenger Train

KKDE-UMB Passenger Train

UMB-KKDE Passenger Train

KKDE-UMB Passenger Train

PNP-UMB Memu Train

DLI-KLK Passenger Train

UMB-PNP Passenger Train

PNP-UMB Memu Train

KKDE-UMB Memu Train

Nearby Railway Stations
Shahabad Mar (SHDM) Dhoda Kheri (DHKR) Mohri (MOY) Kurukshetra (KKDE) Thanesar Cit (TNDE) Tandwal (TDW) Kesri (KES) Dukheri (DOKY) Barara (RAA) Pindarsi Halt (PDS)