Simhachalam (SCM) Railway Station

HYB HWH EAST Train

VSKP-R Passenger Train

HWH HYB EAST Train

TATA VSKP Weekly Train

TPTY PURI Express Train

TPTY BSP Express Train

VSKP-GNPR Passenger Train

KORBA VSKP Express Train

VSKP NZM SAM Train

VZM-VSKP Memu Train

VSKP-KRDL Passenger Train

VSKP-KRPU Passenger Train

SHM VSKP Weekly Train

SC BBS VISAK Train

DHANBAD AL Train

VSKP-CHE Memu Train

RGDA-VSKP Passenger Train

PSA-VSKP Passenger Train

VZM-VSKP Passenger Train

BZA-RGDA Passenger Train

DURG-VSKP Passenger Train

KRPU VSKP BI Train

VSKP-PSA Passenger Train

PSA-VSKP Passenger Train

VSKP KRPU BI Train

KRPU-VSKP Passenger Train

BBS VSKP Superfast Train

BBS SC VISAK Train

ALLEPY DHANB Train

VZM-VSKP Memu Train

VSKP-RGDA Passenger Train

NZM VSKP SAM Train

VSKP SHM WEK Train

VSKP TATA Weekly Train

VSKP-VZM Memu Train

GNPR-VSKP Passenger Train

VSKP -SA Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

KRDL-VSKP Train

VSKP KORBA Express Train

R-VSKP Passenger Train

VSKP-DURG Passenger Train

BSP TPTY Express Train

PURI TPTY Express Train

Nearby Railway Stations
Marri Palem. (MIPM) Simhachalam (SCMN) Vepagunta (VGA) Pendurti (PDT) Siripuram (SRPM) Malkapuram (MLK) Visakhapatna (VSKP) Duvvada (DVD) Gangavaram (GVMH) Kottavalasa (KTV)