Marri Palem. (MIPM) Railway Station

VSKP-R Passenger Train

VSKP-GNPR Passenger Train

VSKP-KRDL Passenger Train

VZM-VSKP Memu Train

VSKP-KRPU Passenger Train

BZA-RGDA Passenger Train

VSKP-CHE Memu Train

MTM-VSKP Passenger Train

RGDA-VSKP Passenger Train

COA-VSKP PSG Train

PSA-VSKP Passenger Train

VZM-VSKP Passenger Train

VSKP-BZA-PAS Train

DURG-VSKP Passenger Train

VSKP-PSA Passenger Train

PSA-VSKP Passenger Train

KRPU-VSKP Passenger Train

RVD-VSKP Passenger Train

VSKP-RGDA Passenger Train

VZM-VSKP Memu Train

VSKP-COA PSG Train

VSKP-VZM Memu Train

VSKP-TUNI Passenger Train

BZA-VSKP-PAS Train

VSKP -SA Passenger Train

GNPR-VSKP Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

KRDL-VSKP Train

VSKP-MTM Passenger Train

R-VSKP Passenger Train

VSKP-DURG Passenger Train

Nearby Railway Stations
Simhachalam (SCM) Simhachalam (SCMN) Malkapuram (MLK) Visakhapatna (VSKP) Vepagunta (VGA) Siripuram (SRPM) Pendurti (PDT) Duvvada (DVD) Gangavaram (GVMH) Kottavalasa (KTV)