Potlapadu (POO) Railway Station

KCG-GNT Passenger Train

KCG Passenger Train

RAL Passenger Train

MRK GNT Passenger Train

BZA-UBL Passenger Train

GNT Passenger Train

UBL-BZA Passenger Train

DHNE Passenger Train

GNT Passenger Train

GNT-KCG Passenger Train

Nearby Railway Stations
Donakonda (DKD) Kurichedu (KCD) Dupadu (DUU) Gundlakamma (GKM) Gajjelakonda (GJJ) Cheekateegal (CEM) Markapur Road (MRK) Vinukonda (VKN) Tarlupadu (TLU) Savalyapuram (SYM)