Donakonda (DKD) Railway Station

BZA-YPR Passenger Train

YPR-BZA Passenger Train

UBL BZA AMAR Train

YPR MTM KOND Train

SBC BBS Passenger Train

KCG-GNT Passenger Train

KCG Passenger Train

PURI YPR GAR Train

RAL Passenger Train

YPR PURI GAR Train

MRK GNT Passenger Train

BZA-UBL Passenger Train

GNT Passenger Train

UBL-BZA Passenger Train

DHNE Passenger Train

GNT Passenger Train

MTM YPR KON Train

GNT-KCG Passenger Train

HWH VSGAMARA Train

BBS SBC Passenger Train

VSG HWH AMAR Train

BZA UBL AMAR Train

Nearby Railway Stations
Potlapadu (POO) Kurichedu (KCD) Gajjelakonda (GJJ) Dupadu (DUU) Markapur Road (MRK) Gundlakamma (GKM) Cheekateegal (CEM) Tarlupadu (TLU) Vinukonda (VKN) Savalyapuram (SYM)