Chityala (CTYL) Railway Station

KCG RAL Passenger Train

TPTY SC NARA Train

MRGA-KCG Demu Train

GNT VKB PALA Train

KCG-MRGA Demu Train

SC-RAL Passenger Train

RAL-SC Passenger Train

VKB GNT PALA Train

MRGA-KCG Demu Train

SC TPTY NARA Train

KCG-MRGA Demu Train

Nearby Railway Stations
Ramannapet (RMNP) Nalgonda (NLDA) Vali Gonda (VLG) Nagireddipal (NRDP) Chandur (CND) Rama Chandra (RCP) Raigir Halt (RAG) Bhongir (BG) Thipparthi (TPPI) Wangapalli (WP)