Nagireddipal (NRDP) Railway Station

MRGA-KCG Demu Train

GNT VKB PALA Train

KCG-MRGA Demu Train

SC-RAL Passenger Train

RAL-SC Passenger Train

VKB GNT PALA Train

MRGA-KCG Demu Train

KCG-MRGA Demu Train

Nearby Railway Stations
Rama Chandra (RCP) Vali Gonda (VLG) Bhongir (BG) Raigir Halt (RAG) Bibinagar (BN) Wangapalli (WP) Ramannapet (RMNP) Ghatkesar (GT) Aler (ALER) Chityala (CTYL)