Best Top Rated Parks in Khammam, Telangana

1

Mini Tank Bund

65W5+MH4, Manikya Nagar Basti, Khammam, Telangana 507002, India.
2

Lakaram tankbund Jammibanda park khammam

G V R Towers, Yedulapuram, Khammam, Telangana 507002, India.
3

Karunagiri Park

748H+R8V, Khammam Bypass Rd, Sarathi Nagar, Khammam, Telangana 507003, India.
4

Gandhi Park

64RR+6VQ, Braman Bazar, Nizampet, Khammam, Telangana 507001, India.
5

Jamalapuram Kesava Rao Park

64QQ+W24, Rajendra Nagar, Praksh Nagar, Khammam, Telangana 507001, India.
6

Khanapuram Mini Tankbund

507002, 8-2 1, 11, Khammam - Yellandu Rd, Khanapuram Industrial Area, Khanapuram, Khammam, Telangana 507002, India.
7

Kaviraj Nagar Lakaram Park

65X6+68V, Kaviraj Nagar, Khammam, Telangana 507002, India.
8

Muncipal Park

64WP+8C7, Ramachandra Nagar Colony, Moti Nagar, Khammam, Telangana 507001, India.
9

Lakaram park

Lakaram Park, Road, Kaviraj Nagar, Khammam, Telangana 507002, India.
10

Pakabanda park

65R2+57Q, Unnamed Road, Manikya Nagar Basti, Khammam, Papakabanda, Telangana 507002, India.
11

Edulapuram Reservoir

7454+GX5, Khammam, Telangana 507163, India.
12

Srinivas Nagar Park

649R+HR7, Srinivas Nagar, Khammam, Telangana 507001, India.
13

Municipal Office Park

9-4-227, Station Rd, Braman Bazar, Nizampet, Khammam, Telangana 507001, India.
14

Rajendra Nagar Park

64QQ+725, Khammam,, Rajendra Nagar, Praksh Nagar, Khammam, Telangana 507001, India.
15

Khammam Check Dam

venkatagiri bridge, Kodad - Khammam Rd, Khammam, Telangana 507001, India.
16

Konda Laxman Babuji Park

64WH+7WF, Gandhi Nagar, Moti Nagar, Khammam, Telangana 507001, India.
17

Khammam kila

Khammam Fort, Nizampet, Khammam, Telangana 507001, India.
18

Park

65MF+WMP, Unnamed Road, Sri Nagar Colony, Khammam, Telangana 507002, India.
19

Children's Park,Library.

65WC+HRX, Rotary Nagar, Khammam, Telangana 507002, India.
20

Telangana Avirbhava Park

65W9+899, Radhakrishna Nagar, Netaji Nagar, Rotary Nagar, Khammam, Telangana 507002, India.