Passenger Train (77258)

Peddapalli

Karim Nagar, Telangana

Sultanabad

Karim Nagar, Telangana

Karim Nagar

Karim Nagar, Telangana

Gangadhara

Surat, Gujarat

Jagityal

Karim Nagar, Telangana