Passenger Train (77256)

Sirpur Town

Adilabad, Telangana

Sirpurkaghaz

Adilabad, Telangana

Asifabad Road

Adilabad, Telangana

Rechni Road

Adilabad, Telangana

Bellampalli

Adilabad, Telangana

Mandamari

Adilabad, Telangana

Ravindrakhan

Adilabad, Telangana

Manchiryal

Adilabad, Telangana

Peddampet

Karim Nagar, Telangana

Ramgundam

Karim Nagar, Telangana

Raghavapuram

West Godavari, Andhra Pradesh

Peddapalli

Karim Nagar, Telangana

Sultanabad

Karim Nagar, Telangana

Karim Nagar

Karim Nagar, Telangana