LDH-LNK Dmu Train (74966)

Lohian Khas

Jalandhar, Punjab

Kang Khurd

Jalandhar, Punjab

Sindhar

Patiala, Punjab

Mulewal Khai

Jalandhar, Punjab

Malsian Shah

Jalandhar, Punjab

Gahndran Halt

Kangra, Himachal Pradesh

Nakodar Junction

Jalandhar, Punjab

Sidhwan

Jalandhar, Punjab

Nurmahal

Jalandhar, Punjab

Gumtali

Jalandhar, Punjab

Bilga

Jalandhar, Punjab

Partabpura

Jalandhar, Punjab

Phillaur Junction

Jalandhar, Punjab

Ladhowal

Ludhiana, Punjab

Ludhiana Junction

Ludhiana, Punjab