SML-KLK Train (72452)

Shimla

Shimla, Himachal Pradesh

Barog

Solan, Himachal Pradesh

Kalka

Panchkula, Haryana