KLK-SML RMC Train (72451)

Kalka

Panchkula, Haryana

Barog

Solan, Himachal Pradesh

Shimla

Shimla, Himachal Pradesh