Passenger Train (57145)

Dornakal Junction

Warangal, Telangana

Pocharam Halt

K.V.Rangareddy, Telangana

Karepalli Junction

Khammam, Telangana

Gandhipuram

Khammam, Telangana

Chimalpahad

Khammam, Telangana

Tadakal Pudi

Khammam, Telangana

Bethampurdi

Khammam, Telangana

Bhadrachalam

Khammam, Telangana