KBPR-MAQ Passenger Train (56644)

Kabaka Puttu

Dakshina Kannada, Karnataka

Bantawala

Dakshina Kannada, Karnataka

Mangalore Junction

Dakshina Kannada, Karnataka

Mangalore Central

Dakshina Kannada, Karnataka