MKM-SBC SWAR Train (56507)

Marikuppam

Kolar, Karnataka

Champion

Kolar, Karnataka

Oorgaum

Kolar, Karnataka

Coromandel

Kolar, Karnataka

Beml Nagar

Budaun, Uttar Pradesh

Bangarpet Junction

Kolar, Karnataka

Tyakal

Kolar, Karnataka

Byatrayanhal

Kolar, Karnataka

Malur

Kolar, Karnataka

Devan Gonthi

Bangalore Rural, Karnataka

White Field

Malda, West Bengal

Hoodi

Bangalore, Karnataka

Krishna Raja

Bangalore, Karnataka

Baiyyappanah

Bangalore, Karnataka

Bangalore Ea

Bangalore, Karnataka

Bangalore Cant

Bangalore, Karnataka

Krantivira Sangolli Rayanna

Bangalore, Karnataka