SML KLK Passenger Train (52458)

Shimla

Shimla, Himachal Pradesh

Summer Hill

Malda, West Bengal

Jutogh

Shimla, Himachal Pradesh

Taradevi

Shimla, Himachal Pradesh

Shoghi

Shimla, Himachal Pradesh

Kathleeghat

Solan, Himachal Pradesh

Kanoh

Hisar, Haryana

Kandaghat

Vellore, Tamil Nadu

Salogra

Solan, Himachal Pradesh

Solan

Solan, Himachal Pradesh

Barog

Solan, Himachal Pradesh

Kumarhatti D

Solan, Himachal Pradesh

Dharampur Hi

Solan, Himachal Pradesh

Sonwara

Azamgarh, Uttar Pradesh

Koti

Solan, Himachal Pradesh

Gumman

Solan, Himachal Pradesh

Taksal

Gurdaspur, Punjab

Kalka

Panchkula, Haryana