KLK-SML MAIL Train (52453)

Kalka

Panchkula, Haryana

Dharampur Hi

Solan, Himachal Pradesh

Kumarhatti D

Solan, Himachal Pradesh

Barog

Solan, Himachal Pradesh

Solan

Solan, Himachal Pradesh

Salogra

Solan, Himachal Pradesh

Kandaghat

Vellore, Tamil Nadu

Shoghi

Shimla, Himachal Pradesh

Taradevi

Shimla, Himachal Pradesh

Jutogh

Shimla, Himachal Pradesh

Summer Hill

Malda, West Bengal

Shimla

Shimla, Himachal Pradesh