BIR KNW SHUT Train (51688)

Bir

Howrah, West Bengal

Khaigaon

East Nimar, Madhya Pradesh

Talvadiya

East Nimar, Madhya Pradesh

Mathela

Burhanpur, Madhya Pradesh

Khandwa Junction

Burhanpur, Madhya Pradesh