PNBE BTI FTR Train (504)

Patna Junction

Patna, Bihar

Mughal Sarai

Chandauli, Uttar Pradesh

Bathinda Junction

Bathinda, Punjab