UBL LTT Express Train (17317)

Hubli Junction

Dharwad, Karnataka

Dharwad

East Godavari, Andhra Pradesh

Alnavar Junction

Dharwad, Karnataka

Londa Junction

Belgaum, Karnataka

Belgaum

Belgaum, Karnataka

Ghatprabha

Belgaum, Karnataka

Kudachi

Belgaum, Karnataka

Miraj Junction

Sangli, Maharashtra

Sangli

Sangli, Maharashtra

Karad

Satara, Maharashtra

Satara

Satara, Maharashtra

Pune Junction

Pune, Maharashtra

Lonavla

Pune, Maharashtra

Panvel

Raigarh, Chattisgarh

Thane

Thane, Maharashtra

Lokmanya Tilak

Latur, Maharashtra