LKU ASR Express Train (14615)

Lalkua Junction

,

Bazpur

Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Kashipur Junction

Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Moradabad Junction

Moradabad, Uttar Pradesh

Najibabad Junction

Bijnor, Uttar Pradesh

Laksar Junction

Haridwar, Uttarakhand

Roorkee

Haridwar, Uttarakhand

Saharanpur Junction

Saharanpur, Uttar Pradesh

Yamunanager

Yamuna Nagar, Haryana

Ambala Cant

Ambala, Haryana

Chandigarh

,

Sahibzada Asngr

Rupnagar, Punjab

New Morinda

Mohali, Punjab

Ludhiana Junction

Ludhiana, Punjab

Phagwara Junction

Kapurthala, Punjab

Jalandhar City

Jalandhar, Punjab

Beas Junction

Amritsar, Punjab

Amritsar Junction

Amritsar, Punjab