SVDK KLK Express Train (14504)

Shri Mata Vaishno Devi

Udhampur, Jammu & Kashmir

Udhampur

Udhampur, Jammu & Kashmir

Jammu Tawi

Jammu, Jammu & Kashmir

Pathankot Cantonment

Gurdaspur, Punjab

Jalandhar Cant

Jalandhar, Punjab

Ludhiana Junction

Ludhiana, Punjab

New Morinda

Mohali, Punjab

Sahibzada Asngr

Rupnagar, Punjab

Chandigarh

,

Kalka

Panchkula, Haryana