Virar (VR) Railway Station

Palakkad, Kerala

DRD-VR Memu Train

CCG-VR Train

DRD-VR Train

AHMEDABAD Passenger Train

AHMEDABAD Passenger Train

DEHRADUN Express Train

VIRAR BH Train

SAU JANATA Express Train

VR-SJN Memu Train

VR-DRD Train

VR-DRD Emu Train

VR-DRD Train

DRD BVI Memu Train

DDR-DRD Train

DRD - PNVL Train

DCTL-BOR Passenger Train

BVI ST Memu Train

BL BCT Passenger Train

BDTS SURAT Express Train

DRD-CCG Train

VR-DRD Train

VR-DRD Train

BOR-BSR Dmu Train

SAURASHTRA Express Train

SAURASHTRA Express Train

SURAT VR Passenger Train

VAPI PASSENG Train

DRD-CCG Train

DRD-VR Train

VR BL SHUTTL Train

VR-DRD Train

VR-DRD Emu Train

DRD-DDR Train

VR-CCG Train

VR DRD Local Train

VR-DRD Train

AHMADABAD Passenger Train

AHMADABAD Passenger Train

DRD-CCG Train

VR DRD Emu Train

VAPI VR SHUT Train

VIRAR ST Passenger Train

SAURASHTRA Express Train

FZR BCT JANT Train

DRD-VR Train

SURAT BDTS Express Train

BCT BL Passenger Train

BL BDTS Passenger Train

VR - DRD Train

LOK SHAKTI Express Train

PNVL - DRD Memu Train

BH VIRAR Train

DRD VR Emu Train

SJN-UBR Memu Train

VR DRD Train

SURAT VR Train

DRD- VR Emu Train

Nearby Railway Stations
Nalla-sopara (NSP) Vasai Road (BSR) Palghar (PLG) Saphale (SAH) Vaitarna (VTN) Umroli (UOI) Bhayandar (BYR) Borivli (BVI) Juchandra (JCNR) Boisar (BOR)