Titla Garh Junction (TIG) Railway Station

KORBA VSKP Express Train

ROU KORAPUT Train

BGKT VSKP Weekly Train

DHANBAD AL Train

DURG-VSKP Passenger Train

VSKP KORBA Express Train

BAND SBP Weekly Train

YPR TATA Express Train

BNC HTE Weekly Train

HTE ERS DHAR Train

TATA YPR Express Train

TATA YPR Express Train

HTE BNC Weekly Train

HTE YPR BI Train

ASN MAS Express Train

JNRD-R Passenger Train

TIG HWH ISPAT Train

PUI ADI Superfast Train

PURI GIMB Express Train

PURI ADI Weekly Train

PURI SURAT Superfast Train

PURI DURG Express Train

VSKP-DURG Passenger Train

SURAT PURI Superfast Train

GIMB PURI Express Train

GIMB PURI Superfast Train

ERS HTE DHAR Train

AII PURI BI Train

R-TIG Passenger Train

TIG-BSP Passenger Train

PURI LTT Weekly Train

PURI SNSI Weekly Train

PURI AII BI Train

SBP RGDA Express Train

MAS ASN Express Train

YPR HTE BI Weekly Train

YPR TATA Express Train

R-VSKP Passenger Train

TPTY BSP Express Train

NZM VSKP SAM Train

VSKP BGKT Weekly Train

SNSI PURI Weekly Train

SBP-KRPU Passenger Train

HWH JDB Express Train

VSKP NZM SAM Train

SBP BAND Weekly Train

KRPU-SBP Passenger Train

VSKP-R Passenger Train

JDB KRPU HWH Train

SBP NED NAGA Train

VSKP LTT Superfast Train

NED SBP NAGA Train

BSP TPTY Express Train

RGDA SBP Express Train

DURG JDB Express Train

BSP-TIG Passenger Train

TIG-R Passenger Train

R-JNRD Passenger Train

LTT PURI Weekly Train

HWH TIG ISPAT Train

ADI PURI Superfast Train

ADI PURI Weekly Train

DURG PURI Train

ALLEPY DHANB Train

JDB DURG Express Train

PURI GIMB Express Train

LTT VSKP Superfast Train

KORAPUT ROU Train

Nearby Railway Stations
Rahen Bata (RNBT) Sikir (SFK) Kesinga (KSNG) Badmal (BUDM) Muri Bahal (MRBL) Kandel Road (KDLR) Saintala (SFC) Rupra Road (RPRD) Kantabanji (KBJ) Dadpur Bh (DPX)