Srinivasanag (SHAN) Railway Station

HYB-PBN Passenger Train

MZL-KCG Passenger Train

NZB-KCG Passenger Train

MMR Passenger Train

KCG-NZB Passenger Train

BDHN-MBNR Passenger Train

MED Passenger Train

KCG-NZB Passenger Train

NED Passenger Train

NZB-KCG Passenger Train

KCG-BDHN Passenger Train

MMR-KCG- Passenger Train

KCG-NZB Train

NZB-KCG Passenger Train

MBNR-MZL Passenger Train

Nearby Railway Stations
Krishna Deva (KNDV) Nayandahalli (NYH) Botad Jn (mg (BTDF) Jnana Bharat (GNB) Vijaya Nagar (VJR) Krantivira Sangolli Rayanna (SBC) Shrisaradana (SSNH) Bhavani Nagar (BVNR) Bangalore Cant (BNC) Srirampuram (SRMR)