Birur Junction (RRB) Railway Station

YPR BGM TATK Train

HPT-SBC FAST Train

UBL CHENNAI Train

VSG CHENNAI Train

SWARNA JAYAN Train

VSG-YPR SUVI Train

RANI CHENAMM Train

SMET YPR TRI Train

MAS HUBLI Express Train

CHENNAI VAS Train

JODHPUR Express Train

SBC GIMB GAN Train

AJMER Express Train

DWR MYSORE Express Train

MYS DHARWAD Train

RANI CHENAMM Train

SBC-HPT Passenger Train

SUR MYS GOLG Train

MYS TLGP Express Train

YPR SMET TRI Train

BGM YPR TATK Train

SMET-SBC Passenger Train

ASK-UBL Passenger Train

YPR VASCO Express Train

SMET SBC Superfast Train

KCVL UBL Express Train

RRB-SMET Passenger Train

HRR YPR TRI Train

SMET-MYS Passenger Train

JANSHATABDI Train

MYS TLGP Intercity Train

TEN DR Express Train

SHARAVATI Express Train

CHALUKYA Express Train

SIDHAGANGA Intercity Train

UBL KCVL Express Train

SMET-MYS Passenger Train

RRB-SMET Passenger Train

SBC-UBL FAST Train

UBL MYS Daily Train

SBC-UBL Passenger Train

YPR SMET BI Train

MYS UBL Daily Train

UBL-SBC Passenger Train

YPR TATA Express Train

TATA YPR Express Train

MYS-SMET Passenger Train

SMET-RRB Passenger Train

UBL-SBC FAST Train

SIDHAGANAGA Train

SMET YPR BI Train

SHARAVATHI Express Train

DR PDY Express Train

DR TEN Express Train

MYS-TLGP Passenger Train

JAN SHATABDI Train

YPR VASCO Express Train

VLNK VSG Express Train

TLGP MYS Intercity Train

SBC SMET Superfast Train

VSG VLNK Express Train

SMET-RRB Passenger Train

YPR HRR TRI Train

UBL-ASK Passenger Train

JU BANGLORE Train

GIMB SBC Express Train

SBC-SMET Passenger Train

AII MYS Express Train

YPR-VSG SUVI Train

MYS SUR GOLG Train

SGNR TPJ HUM Train

TLGP MYS Express Train

SWARNA JAYAN Train

Nearby Railway Stations
Kadur (DRU) Nagavangala (NVF) Sivapur (SPV) Ballekere (BLKR) Kornahalli (KRNH) Ajampur (AJP) Amrithapura (AMC) Tarikere (TKE) Shivani (SHV) Banavar (BVR)