Roop Nagar (RPAR) Railway Station

HIMACHAL Express Train

NDLS JANSHTB Train

NLDM-UMB Passenger Train

NLDM KOAA WK Train

NLDM ASR Express Train

UMB-NLDM Passenger Train

CHDL-UMB Passenger Train

UMB-NLDM-ADD Train

SRE-NLDM Passenger Train

NLDM-UMB Passenger Train

UMB-NLDM Passenger Train

KOAA NANGALD Train

NLDM-SRE Passenger Train

AADR-NLDM-UM Train

NLDM NED Superfast Train

UMB-CHDL Passenger Train

NLDM-UMB Passenger Train

ASR NLDM Express Train

NED NLDM Superfast Train

NDLS NLDM J Train

SRE-NLDM Passenger Train

HIMACHAL Express Train

Nearby Railway Stations
Ghanauli (GANL) Kurali (KRLI) Bharatgarh (BARJ) Saheri Halt (SAHR) Morinda (MRND) New Morinda (NMDA) Shukarullahp (SHX) Todarpur (TDP) Kiratpur Sah (KART) Noganwan (NGWN)