Rajapur Halt (RJAP) Railway Station

GNT Passenger Train

MBNR-KCG Demu Train

SC Passenger Train

BDHN-MBNR Passenger Train

MBNR-KCG Passenger Train

KCG-GNT Passenger Train

KRNT Passenger Train

Nearby Railway Stations
Saundal (SUAL) Rajapur Road (RAJP) Vilavade (VID) Veravali (VRLI) Vaibhavwadi (VBW) Adavali (ADVI) Dhareshwar (DRS) Sindhu Durg (SNDD) Nivasar (NIV) Nanogaon Road (NAN)