Patel Nagar (PTNR) Railway Station

DLI FN Passenger Train

DLI RE Passenger Train

DLI RE Passenger Train

FN DLI Passenger Train

DLI RE Passenger Train

RE-DLI Dmu Train

SDLP TKJ Passenger Train

FN-DEE Dmu Train

HNZM-HNZM EM Train

SSB-NZM 10 C Train

DEE-FN Dmu Train

RE DLI Passenger Train

MTC RE Passenger Train

NZM-NZM Emu Train

NZM-NDLS 10 Train

NDLS-SSB 10C Train

SSB-NZM Train

SRE DLI Express Train

DLI RE Passenger Train

RE DLI Passenger Train

RE-DLI Passenger Train

DLI-RE Dmu Train

DLI SRE Express Train

RE DLI Passenger Train

DLI RE Passenger Train

RE MTC Passenger Train

NZM-NZM Emu Train

FN-DEE Dmu Train

SSB-NZM Emu Train

DEE-FN Dmu Train

TKJ SDLP Passenger Train

RE-DLI Dmu Train

NZM-NDLS 10 Train

NZM-NZM Emu Train

DLI-RE Dmu Train

RE DLI Passenger Train

Nearby Railway Stations
Daya Basti (DBSI) Vivekanandpu (VVKP) Delhi Sarai Rohilla (DEE) Kirtinagar (KRTN) Delhi-kishan (DKZ) Delhi Indrap (DLPI) Naraina Viha (NRVR) Naraina (NRI) Pratap Bagh (PRBG) Sadar Bazar (DSB)