Parli Vaijna (PRLI) Railway Station

BZA SNSI Express Train

SC SNSI Express Train

COA SNSI Express Train

LTT NED Express Train

KOP NGP Express Train

AWB RU Express Train

SNSI BZA Express Train

SNSI SC Express Train

SNSI CCT Express Train

NGP KOP Express Train

AMRAVAI PUNE Train

TPTY NSL HSP Train

PRLI-ADB Passenger Train

NSL TPTY HSP Train

PNVL NED Express Train

MRJ RLI Passenger Train

PUNE AMRAVAT Train

HYB-AWB Passenger Train

PRLI MRJ Passenger Train

NED SBC Express Train

NED LTT Express Train

HYB Passenger Train

ADB PRLI Passenger Train

PBN Passenger Train

PVR NZB Passenger Train

RU AWB Express Train

PAU Passenger Train

PAU-PARLI Superfast Train

SBC NED Express Train

NED PNVL Express Train

PARLI-PAU Passenger Train

NZB PVR Passenger Train

AWB-HYB Passenger Train

PRLI Passenger Train

Nearby Railway Stations
Parli (PLL) Ukhali Halt (UKH) Ghatnandur (GTU) Harangul (HGL) Vadgaon Nila (WDN) Sirsala Halt (SRSL) Devthana Halt (DVN) Pangaon (PNF) Ganga Kher (GNH) Karepur Halt (KRPR)