Pilibhit Junction (PBE) Railway Station

Pilibhit, Uttar Pradesh

PBE SZP Passenger Train

PBE-MJZ Passenger Train

PBE-BC Passenger Train

PBE SZP Passenger Train

PBE MLN Passenger Train

LMP PBE Passenger Train

BC-PBE Passenger Train

MJZ-PBE Train

SZP PBE Passenger Train

TPU SZP Passenger Train

PBE-BC Passenger Train

PBE-MJZ Passenger Train

SZP PBE Passenger Train

PBE MLN Passenger Train

MLN PBE Passenger Train

IZN-PBE Passenger Train

MJZ-PBE Passenger Train

SZP PBE Passenger Train

PBE-BC Passenger Train

PBE SZP Passenger Train

PBE MLN Passenger Train

PBE KSJ Passenger Train

BC-PBE Passenger Train

SZP PBE Passenger Train

PBE-MJZ Passenger Train

PBE MLN Passenger Train

PBE-SZP Passenger Train

PBE-BC Passenger Train

MJZ-PBE Passenger Train

BC-PBE Passenger Train

MLN PBE Passenger Train

SZP PBE Passenger Train

PBE MLN Passenger Train

PBE-BC Passenger Train

PBE BRY Passenger Train

BC-PBE Passenger Train

Nearby Railway Stations
Pratabpur Halt (PTPR) Barkheda (BKA) Bisalpur (BSUR) Lalauri Kher (LUA) Mighauna Halt (MIW) Chaksafaura (CKSR) Zindpura Halt (ZNP) Nyoriya Huse (NRY) Majhola Paka (MJZ) Nigohi (NOH)